TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Trần Phú Qúy
  • 2 Tuấn Nguyễn
  • 3 Phạm Duy Hùng
  • 4 XE Ôm Hòa
  • 5 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
  • 6 Huy'š Master'š Yi'Sš

Acc LOL #10822 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
Garen Huyết Kiếm
Garen Biệt Kích
Fiddlesticks
Kayle
Ryze
Soraka
Teemo
Ashe
Cho'Gath
Amumu
Malphite
Katarina
Brand
Garen
Kha'Zix
Syndra

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ