TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Trần Phú Qúy
  • 2 Tuấn Nguyễn
  • 3 Phạm Duy Hùng
  • 4 XE Ôm Hòa
  • 5 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
  • 6 Huy'š Master'š Yi'Sš

Acc LOL #10832 - Rank: Bạc - Khung: Bạc

Lọc theo Skin
Riot Kayle
Warwick Nanh Lửa
Pantheon Đồ Long
Garen Huyết Kiếm
Shen Băng Giá
Kayle
Master Yi
Warwick
Nunu & Willump
Miss Fortune
Tryndamere
Twitch
Cho'Gath
Kassadin
Veigar
Udyr
Poppy
Pantheon
Garen
Shen
Fizz
Fiora
Kalista

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ