TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Trần Phú Qúy
  • 2 Tuấn Nguyễn
  • 3 Phạm Duy Hùng
  • 4 XE Ôm Hòa
  • 5 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
  • 6 Huy'š Master'š Yi'Sš

Acc LOL #10846 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
    Sivir Bão Tuyết
    Twitch Trung Cổ
Xin Zhao
Master Yi
Sivir
Warwick
Ashe
Jax
Twitch
Taric
Veigar
Blitzcrank
Katarina
Lee Sin
Nasus
Garen
Lux
Yasuo

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ