TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Trần Phú Qúy
  • 2 Tuấn Nguyễn
  • 3 Phạm Duy Hùng
  • 4 XE Ôm Hòa
  • 5 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
  • 6 Huy'š Master'š Yi'Sš

Acc LOL #10847 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
Giáo Sư Ryze
Warwick Nanh Lửa
Nunu & Willump Hủy Diệt
Xin Zhao
Kayle
Master Yi
Alistar
Ryze
Warwick
Nunu & Willump
Miss Fortune
Tryndamere
Twitch
Veigar
Malphite
Nasus
Nidalee
Poppy
Garen

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ