TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Trần Phú Qúy
  • 2 Tuấn Nguyễn
  • 3 Phạm Duy Hùng
  • 4 XE Ôm Hòa
  • 5 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
  • 6 Huy'š Master'š Yi'Sš

Acc LOL #10850 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
Poppy Chiến Thần
Shen Hoàng Kim Giáp
Twisted Fate
Kayle
Master Yi
Teemo
Tristana
Warwick
Ashe
Morgana
Veigar
Blitzcrank
Nasus
Udyr
Poppy
Garen
Shen
Lux
Varus
Yasuo
Zed

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ