TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Phạm Tiến Quang
  • 2 Đcm CácBạn
  • 3 Cố Quên
  • 4 Duy Nguyễn
  • 5 Phiêu Diêu
  • 6 Chutupitu Kaiju

Acc LOL #1892 - Rank: Đồng - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
Annie Nghịch Đảo
Master Yi Xứ Ionia
Tristana Cướp Biển
Malphite San Hô
Annie
Twisted Fate
Xin Zhao
Master Yi
Ryze
Soraka
Teemo
Tristana
Warwick
Tryndamere
Twitch
Dr. Mundo
Taric
Veigar
Blitzcrank
Malphite
Katarina
Heimerdinger
Pantheon
Garen
Lux
Graves
Rengar
Yasuo

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Liên Hệ Với Admin (Ấn Vào)