TOP NẠP THẺ THÁNG

  • 1 Trần Phú Qúy
  • 2 Tuấn Nguyễn
  • 3 Phạm Duy Hùng
  • 4 XE Ôm Hòa
  • 5 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
  • 6 Huy'š Master'š Yi'Sš

Acc LOL #2551 - Rank: Chưa - Khung: Chưa

Lọc theo Skin
Samurai Yi
Annie
Kayle
Master Yi
Sion
Soraka
Warwick
Nunu
Ashe
Singed
Cho'Gath
Amumu
Veigar
Lee Sin
Nasus
Poppy
Akali
Garen
Yasuo
Zed
Aatrox

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ